Domovino, volimo te!


Najmlađi članovi recitatorskih, sekcije plesa, kao i dramske sekcije pripremili su svojim drugarima, učenicima do petog razreda, interesantan i zabavan program. Program je počeo svečanim intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega su nam recitovali rodoljubive pjesme, te se predstavili sa nekoliko plesnih tačaka i igrokaza.

Ovi vrijedni učenici izveli su svoj program i u prvoj i u drugoj smjeni.