Vijeće roditelja


Beganović Adis I-1
Hajdarević Nermina I-2
Garazić-Goro Elmedina I-3
Begić Elvira II-1
Paškovan Mirela II-2
Velić Naim II-3
Babić Rino III-1
Bećirović-Dizdarević Amila III-2
Stanić Srđan III-3
Jeina Zumreta IV-1
Lokmić Nadia IV-2
Zulić Anela IV-3
Osmanović Dina V-1
Karić Dragan V-2
Bojadžija Samira V-3
Kurtović Emir VI-1
Kapetanović Mirela VI-2
Lavić Amina VI-3
Stanojlović Dragan VII-1
Đozo Selima VII-2
Jamaković Azer VII-3
Smailbegović Emina VIII-1
Mašnić Ajdin VIII-2
Tucaković Samra VIII-3
Hadžić Dženana IX-1
Selimbegović Meliha IX-2
Salihović Zlatan IX-3