Vijeće roditelja


Čeligija Amra I-1
Putica Arijana I-2
Alihodžić Kenan I-3
Duraković Sabina II-1
Bašić Samra II-2
Garazlić-Goro Elmedina II-3
Hurem Lejla III-1
Paškovan Mirela III-2
Hodžić Edita III-3
Šaćiragić Almir IV-1
Dizdarević Amila IV-2
Stanić Srđan IV-3
Jeina Zumreta V-1
Lokmić Nadia V-2
Mehmedagić Adisa V-3
Osmanović Dina VI-1
Vejo Ilfet VI-2
Bojadžija Samira VI-3
Ahmetspahić Alma VII-1
Topčić Sanela VII-2
Lavić Amina VII-3
Stanojlović Dragan VIII-1
Đozo Eldin VIII-2
Jamaković Azer VIII-3
Tvica Hajrudin IX-1
Mašnić Ajdin IX-2
Tucaković Samira IX-3