Uprava škole


Direktor
Hamdo Radonja

tel: 033/541-270

Pedagog škole
Mediha Musić

tel: 033/542-899

Sekretar škole
Amra Oručević

tel: 033/543-113