9. RAZRED – EKSTERNA MATURA: Kalendar aktivnosti


Na osnovu odluke ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, aktivnosti koje se odnose na eksternu maturu za učenike devetog razreda, realizirat će se po rasporedu kako slijedi: