Besplatan kurs arapskog jezika


U saradnji sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“, u toku su pripremne radnje za organizovanje besplatnog kursa arapskog jezika za sve školske uzraste. Kurs će se realizarati u prostorijama škole.

Planirano je da kurs traje 8 sedmica, časovi bi se održavali dva puta sedmično po dva sata.

Minimalan broj polaznika potreban za realizaciju ovog projekta je dvadeset.

Prijavni list i dodatne informacije možete dobiti u školskoj biblioteci.