Besplatne pripreme za Eksternu maturu


S ciljem da pomogne učenicima da polože eksternu maturu i ostvare što bolje rezultate, JU Gimnazija Dobrinja nudi besplatne pripreme/konsultacije za polaganje eksterne mature. Priprema je usklađena sa katalogom zadataka koji je predložen od strane Ministarstva. Predmeti koji su predviđeni za polaganje po odluci Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo su:
– Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
– Matematika
– Prvi strani jezik (Engleski jezik)
Na pripremama za polaganje eksterne mature objasnit ćemo strukturu ispita i način ocjenjivanja. Učenike ćemo upoznati sa zadacima i dati upute za njihovo uspješno rješavanje. Ponovit ćemo gradivo iz osnovne škole. Priprema će se odvijati u dvije grupe:
I grupa od 19.4.2022. godine do 22.4.2022. godine
II grupa od 26.4.2022. godine do 29.4.2022. godine.
Pripreme će se odvijati u prostorijama JU Gimnazija Dobrinja sa početkom od 14:00 sati.