Besplatni udžbenici za školsku 2022/2023. godinu


Poštovani roditelji,

poznato vam je da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obezbijedilo udžbenike za učenike od V do IX razreda. Ovim putem vas obavještavamo da će se podjela udžbenika vršiti u školi, a termin podjele naknadno će biti objavljen. Udžbenike će moći podići učenici lično ili roditelji. 

Besplatni udžbenici za učenike od II do IV razreda su u procesu realizacije, a  termin preuzimanja naknadno će biti objavljen.

Za učenike I razreda besplatne udžbenike, kao i do sada, obezbjedila je Općina Novi Grad. O terminu preuzimanja roditelji će biti obavješteni putem učitelja.

Napomena: Učenici će udžbenike zadužiti na revers (osim učenika I razreda) te ih na kraju školske godine razdužiti u školskoj biblioteci. Molimo vas da se učenici prema udžbenicima odnose odgovorno i vrate ih u istom stanju kako bi ih i buduće generacije mogle koristiti.