Četvrta online sedmica


Obavještavamo učenike od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 24.04.-28.04.2023. godine, realizovati četvrta ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2022/2023. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta