Četvrta Online sedmica


Obavještavamo učenike od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 26.04.-29.04.2022. godine, realizovati četvrta ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2021/2022. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.

U četvrtak 28.04.2022. godine nastava će se realizovati po rasporedu od ponedjeljka za sve učenike od I do IX razreda.