Dokumenti


 

Interni akt o zaštiti na radu

Odluka izmjena plana JN 5.7.23.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sis.docx juni 23

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji

Odluka o zabrani pušenja

Odluka o dodatku na platu 2023

Plan evakuacije radnika i učenika 

Pravilnik o radu produženog boravka

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Meša Selimović 2022

Zakon o osnovnom obrazovanju

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnik i srednjih škola Kantona Sarajevo

Pravilnik o realizaciji izleta, ekskurzija…

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija…

Pravilnik o inkluziji

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o polaganju eksterne mature