Druga online sedmica


Obavještavamo roditelje i učenike od V do IX razreda da će se u narednoj sedmici, od 5.12. do 9.12.2022. godine realizovati druga ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2022/2023. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.