Druga online sedmica


Obavještavamo učenike i roditelje, od V do IX razreda, da će se od 06.12.-10.12.2021. godine, realizovati ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2021/2022. godinu.

Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.

Zbog izmjene u školskom kalendaru za školsku 2021-2022. godinu (Odlukom Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj 11-34-26453-2/21 od 19.11.2021. godine), U SRIJEDU 08.12.2021. godine, nastava će se realizovati po rasporedu od petka za sve učenike od I do IX razreda.