Eksterna matura: KATALOG PITANJA ENGLESKI JEZIK


U proteklom periodu, na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.
Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.

Katalog pitanja za eksternu maturu za predmet Engleski jezik možete preuzeti  ovdje .

Vodič za polaganje ispita iz engleskog jezika možete preuzeti ovdje.