Engleski jezik: lektira za VII razred


Učenici šestih razreda trebaju pročitati priče The Secret Garden i Northanger Abbey do termina koji su dogovorili sa nastanicom. Priče ukratko  prepričati u svoje sveske. Ne treba raditi vježbe koje se nalaze u sklopu priče.

Priče možete preuzeti klikom na sljedeće linkove: