Finalizacija izbora škole i konačne rang liste – ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE


Lista odabranih programa za upis u srednje škole zaključan je automatski jučer. 04.7.2017. godine,  u 19.00 h i time je finaliziran se izbor svih kandidata.
Trenutkom objave konačnih rang lista, učenici stiču pravo upisa u program srednjeg obrazovanja najvišeg prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne rang liste više se ne mijenjaju.

– Prijava za upis učenika u srednje škole-

Svi učenici prijavu za upis štampaju sami iz sistema online upis klikom na ”Štampaj prijavu”. Predaja dokumentacije u srednju školu u koju su upisani učenici vrši se 5.,6. i 7. jula.
Ukoliko učenici nemaju mogućnost štampanja prijave, istu mogu odštampati u srednjoj školi u kojoj su upisani, odnosno na čijoj rang listi se nalaze, na način da se prijave sa svojim korisničkim podacima i na štampaču škole odštampaju prijavu.
Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/staratelja na prijavi za upis i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, učenik je upisan u PRVI razred srednje škole u školskoj 2017/2018. godini.

 

izvor: mon.ks.gov.ba