INTERNA EVALUACIJA: Izmjene


12.4.2018.

U skladu sa odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, došlo je do izmjena u terminjim polaganja interne evaluacije. 

Također, evaluacija iz predmeta Tjelesni i zdrvstvenogi odgoj neće biti provedena u VII već u VIII razredu.

Sve evaluacije će se realizirati u okviru trećeg nastavnog časa.

Novi raspored termina interne evaluacije donosimo u nastavku.