Interna evaluacija u osnovnim i srednjim školama


U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17), član 59. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17) i Pravilnika o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br:15/18 i 17/18), obavještavamo vas da će interna procjena znanja učenika u osnovnim i srednjim školama biti održana od 25. do 29. marta 2019.godine.

OSNOVNA ŠKOLA:
Interna evaluacija u osnovnoj školi će se provoditi u drugom, četvrtom, petom, sedmom i osmom razredu. Učenici trećeg i šestog razreda podliježu eksternoj procjeni znanja, u skladu sa članom 16. Pravilnika.

Interna evaluacija će se realizirati u prvoj smjeni na drugom školskom času, odn. 8.50 – 9.35 sati i to:

– Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost /drugi razred/
u ponedjeljak 25.3.2019.godine
– Moja okolina /četvrti razred/; u ponedjeljak 25.3.2019.godine
– Priroda /peti razred/ u utorak 26.3.2019. god.
– Fizika /sedmi razred/ u utorak 26.3.2019.godine
– Hemija /osmi razred/ u srijedu 27.3.2019.godine.

Bazu pitanja za internu evaluaciju za osnovnu i srednju školu možete preuzeti sa ovog linka.

Izvor: mon.ks.gov.ba