Vijeće roditelja


Vijeće roditelja 2018./2019.

Lejla Brčić I-1
Nadia Lokmić I-2
Nadina Romić I-3
Alena Cakić II-1
Elma Imamović II-2
Zarif Guhdija II-3
Emir Kurtović III-1
Irena Praskač-Salčin III-2
Sejdefa Kaljanac III-3
Dragan Stanojlović IV-1
Selima Đozo IV-2
Amir Čizmić IV-3
Hajrudin Tvica V-1
Selvira Mašnić V-2
Nermina Crnkić V-3
Arijana Ljuca VI-1
Belma Mekić VI-2
Zlatan Salihović VI-3
Vedrana Faladžić VII-1
Dina Osmanović VII-2
Dijana Tuz VII-3
Sanela Ahmetagić VIII-1
Lejla Memić VIII-2
Amila Delić VIII-3
Zoran Bistrović IX-1
Samira Tokalija IX-2
Melisa Nešust IX-3