Prijavi korupciju


Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22 i 44/22), JU OŠ „Meša Selimović“ Sarajevo je usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u JU OŠ „Meša Selimović“ Sarajevo.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti ovdje, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: Geteova 16. Sarajevo (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”), odnosno putem e-maila: prijavi.korupciju.mesa.selimovic@gmail.com ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu JU OŠ „Meša Selimović“ Sarajevo, Geteova 16. Sarajevo.