Izostanci i pohađanje online nastave


Da bismo roditeljima olakšali proceduru pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasteretili zdravstveni sistem, roditelj može pravdati deset dana učeniku osnovne škole u toku jednog
polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji. Za ovakav način pravdanja izostanaka roditelj će popuniti Izjavu (obrazac Izjave nalazi se u prilogu) u kojoj će navesti razlog izostanka učenika, te dostaviti razredniku putem e- maila ili izjavu dostaviti direktno u školu.

Za prelazak učenika sa kombinovanog na on-line način rada, roditelj je dužan dostaviti popunjen Zahtjev-Izjavu (obrazac Izjave nalazi se u prilogu) o razlozima prelaska učenika sa jednog na drugi način nastave, na službeni email škole mesaselimovic1@gmail.com

IZJAVA – pohađanje online nastave

IZJAVA – pravdanje izostanaka