Javni poziv za upis djece u I razred za školsku 2022/2023.


Upis djece u prvi razred vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.02. do 28.02.2022. godine. Sve potrebne uslove kao i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u sljedećem dokumentu Javni-poziv-za-upis-prvačića-za-školsku-22-23.-godinu

Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole mesa.upisprvacica@gmail.com ili putem pošte na adresu Geteova br.16, Sarajevo.

Preuzmi prijavu za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine: 

Prijava za upis djeteta u prvi razred 22-23. godine                                    

 

Preuzmi  prijavu za upis djeteta u produženi boravak:

Prijava-za-upis-u-produženi-boravak

Ukoliko ne možete preuzeti dokumente sa stranice, iste dokumente možete preuzeti u školi svakim radnim danom u periodu od 8h do 18h.