Naši na kvizu znanja


Predstavnici naše škole učestvovali su na edukativno – zabavnom kvizu za učenike IX razreda, koji je organizovala Služba za obrazovanje, kulturu i sport povodom obilježavanja 40. godina postojanja Općine Novi Grad Sarajevo.

Pitanja iz kviza obuhvatala su različite aspekte naučnih, kulturnih, umjetničkih i drugih sadržaja koji se odnose na Općinu Novi Grad Sarajevo, Grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Svaka škola učestvovala je sa po tri takmičara, a naši učenici Azra Halimanović, Tarik Pašić, Ensar Hodžić, koji su imali veliku podršku svojih školskih drugara, pokazali su zavidno znanje.