Obavještenje


Nakon izvršenog uviđaja od strane službenih lica, ustanovljeno je da je naša škola sigurna za sve uposlenike i učenike, te da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.
Od sutra se u školi odvijaju sve nastavne i vannastavne aktivnosti po uobičajenom rasporedu.