Obavještenje u vezi odvijanja nastave drugog dana Bajrama


U srijedu, 5.6.2019. godine, nastava će biti skraćena i odvijat će se prema sljedećem rasporedu: 

  I  SMJENA II  SMJENA
1.
 1.   8.00 – 8.30
 1. 12.00 – 12.30
2.
 1. 8.35 – 9.05
 1. 12.35 – 13.05
3.
 1. 9.15 – 9.45
 1. 13.15 – 13.45
4.
 1. 9.50 – 10.20
 1. 13.50 – 14.20
5.
 1. 10.25 – 10.55
 1. 14.25 – 14.55
6.
 1. 11.00 – 11.30
 1. 15.00 – 15.30