Obilježen Međunarodni dan dječijih prava


” I pčela u cvijeću, I olovka što piše, imaju pravo na SREĆU, a dijete – ponajviše!”

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a trideset godina nakon toga usvojila je Konvenciju o pravima djeteta”.

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. novembra 1989. godine. Rječju „konvencija” ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta jer djeca su najosjetljivija grupa koja treba zaštitu.

Pod motom “Obojimo svijet u plavo”, svi učenici naše škole povodom Međunarodnog dana dječijeg prava obilježili su ovaj dan.

Njihove aktivnosti možete pogledati na sljedećem linku:

OBOJIMO SVIJET U PLAVO-MEĐUNARODNI DAN DJETETA (padlet.com)