Obilježena je godišnjica bitke na Dujmovskim brdima


U organizaciji Udruženja “Druga viteška brigada”, u subotu 27. 10. 2018. godine, obilježena je godišnjica bitke na Dujmovskim brdima. Prvih dana oktobra 1994. godine na treskavičko-bjelašničkom pravcu oslobođene su značajne kote i ostvaren veliki prodor u dubinu neprijatelja.

Oslobodivši dominantne objekte na Bjelašnici, poput najvišeg vrha 2067, i platou Treskavice, snage Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dobile su zadatak da 29. oktobra 1994. godine zaposjednu neprijateljsku liniju jugoistočnim vijencem Bjelašnice sve do obronaka Treskavice na objektima Šiljak – Hojta – Borikovac.

Te godine Prvi korpus Armije RBiH uspio je vratiti dio izgubljenog teritorija van Sarajeva, bez ijednog poginulog borca. U subotu je cvijeće položeno šehidima ukopanim u mezarju u Dejčićima, na mezar heroju Zaimu Imamoviću, svim šehidima i poginulim borcima Druge viteške brigade, Armije RBiH i MUP-a RBiH na Treskavičkom ratištu, te poginulim pripadnicima policije iz Hadžića.

Borci, te veliki broj građana i preko 200 učenika novogradskih osnovnih škola, među kojima su i članovi Historijske sekcije naše škole, su se prisjetili jednog od najznačajnijih datuma u bližoj historiji.