“Otpad nije smeće”: Naši drugo mjesto u prikupljanju reciklažnih sirovina


U okviru projekta “Otpad nije smeće”, koju je realizirao KJP Rad u suradnji sa Federalnim ministarstvom za zaštitu okoliša, naša škola osvojila je drugo mjesto u prikupljanju reciklažnih sirovina. Osim osvojene nagrade, naši učenici su naučili i o samom procesu reciklaže, njenom značaju, ali i o važnosti tretiranja otpada u svrhu očuvanja ekološke ravnoteže.