Planirano pokretanje produženog boravka


U skladu sa stalnim procesom unapređivanja kvaliteta nastave i uslova učenja i rada, planirano je i pokretanje produženog boravka za najmlađe učenike. Prvi korak, dobijanje saglasnosti od nadležnog Ministarstva, već je napravljen. Proces prilagođavanja postojećih prostorija za novu namjenu je u toku.

Roditelji/staratelji zainteresovani za produženi boravak, više informacija mogu dobiti kod nastavnica razredne nastave, a roditelji/staratelji učenika koji se tek upisuju u našu školu, više informacija mogu dobiti pri upisu. Pitanja možete postaviti na broj telefona 033 543 113 i putem e-maila na osmssa.geteova16@gmail.com

Cijena produženog boravka će biti naknadno određena.