Posjeta Beogradskom sajmu knjige


22. i 23.10.2016.

Uposlenici naše škole su i ove godine, u okviru kolektivnog stručnog usavršavanja, posjetili Beogradski sajam knjiga i učila, na kojem su se mogli upoznati najrecentnijom literaturom iz oblasti obrazovanja i vaspitavanja.