Poziv za roditelje


Poštovani roditelji,

U toku je poziv za rad u VR KS putem učešća u sljedećim radnim tijelima:

  • Odbor za saradnju sa drugim institucijama i organizacijama
  • Odbor za zakonske i podzakonske akte
  • Odbor za sigurnost
  • Odbor za odnose sa javnošću i informisanje
  • Odbor za NPP, udžbeničku politiku i eksternu maturu
  • Odbor za inkluziju
  • Odbor za nadarenu i perspektivnu djecu

Za članove ovih odbora mogu se prijaviti svi roditelji sa područja Kantona Sarajevo, bez obzira da li je roditelj član VR ili nije. Svaki roditelj koji želi da se kandiduje treba poslati kratku biografiju i motivaciono pismo. Nema ograničenja na broj odbora u koje jedan roditelj želi da bude uključen.

Kandidovani roditelji trebaju imati znanje i iskustvo u oblasti kojom se bavi odbor za kojeg se kandiduju, te biti motivisani za rad.

Zadaci koji očekuju VR KS u narednom periodu su prvenstveno izmjene Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i Kurikularna reforma, te se i mimo ovog poziva za članstvo u odborima, pozivaju roditelji da uzmu učešća u ovim aktivnostima.

Svoje kratke biografije i motivaciona pisma zainteresovani roditelji trebaju dostaviti predstavnicima roditelja svojih odjeljenja najkasnije do četvrtka, 22.4.2021. godine, do 17 sati.