Prva online sedmica


Obavještavamo učenike od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 25.09.-29.09.2023. godine, realizovati prva ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2023/2024. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.