Raspored skijanja u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


Petodnevna škola skijanja za učenike šestog razreda u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, realizirat će se po odjeljenima.

VI-2 od 21. februara do 27. februara
NAPOMENA: škola se realizira samo radnim danima
VI-1 od 28. februara do 6. marta
NAPOMENA: škola se realizira  radnim danima (uključujući i 1. mart)
VI-3 od 14. marta do 20. marta
NAPOMENA: škola se realizira samo radnim danima

Učenici će ići u pratnji nastavnika Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Alema Kukića.