Raspored smjena za školsku 2019/2020


U školskoj 2019./2020. godini, nastava će se odvijati u dvije smjene. Smjene se rotiraju svake sedmice.

Grupa A Grupa B
I II
III VI
IV VII
V VIII
  IX
   

Nastava u prvoj smjeni počinje u 8.00 sati.

Kada su u drugoj smjeni razredi iz grupe A, nastava u drugoj smjeni počinje 13.40 sati.

Kada su u drugoj smjeni razredi iz grupe B, nastava u drugoj smjeni počinje u 13.00 sati.