Razrednici


 

2023/2024.
I-1 Kačar Sabina IV-1 Miminović-Ahmetović Samira VII-1  Marković Slavica
I-2 Kerić Ahmdina IV-2 Perteši Ajla VII-2 Đuhera Fahira
I-3 Muhović Belma IV-3 Ćatović Amra VII-3 Škaljo Anesa
II-1 Smajović Alma V-1  Planić Mizo VIII-1 Hadžimešić Selma
II-2 Bečić Selma V-2 Đonlić-Hasanović Irma VIII-2 Islamović Amila
II-3 Mujić Minela V-3 Smailhodžić Emina VIII-3 Salman Dženita
III-1 Tahmaz Indira VI-1 Čoko Almira IX-1 Hasanović Šeila
III-2 Šunje Elvisa VI-2 Gojaković Samira IX-2 Huko Hukić
III-3 Salkić Eldina VI-3 Hurić Šejla IX-3 Ramović Emina