Sadržaji sa osnovna.ba dostupni do 1. septembra


Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, svim učenicima i nastavnicima u Bosni i Hercegovini bit će omogućen slobodan pristup platformi osnovna.ba.