ŠTO JE NASILJE I KAKO SE OBRANITI?


I dalje nam je u fokusu tema nasilja, a ovaj put učenici IV-2 obilježili su Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Cilj časa bio je da djeca osvijeste što je to nasilje i prepoznaju razliku između šale, vršnjačkog sukoba i nasilja. Razgovarali smo o tome kako se osjeća dijete koje doživljava nasilje i kakve posljedice doživljeno nasilje može ostaviti na njega, kao i o djeci koja zlostavljaju druge, te koji bi mogli biti razlozi da se ponašaju na takav način.

Naglasili smo važnost traženja pomoći ako smo izloženi nasilju i pomaganja onima koji doživljavaju nasilje budući je većina djece kad se događa nasilno ponašanje u školi u ulozi promatrača. Napisali smo svoje poruke stop nasilju!