Implementacija definiranih ishoda učenja u oblasti jezičko-komunikacijskog područja u KS