Treća online sedmica


Obavještavamo roditelje i učenike od V do IX razreda da će se u narednoj sedmici, od 6.03. do 10.03.2023. godine realizovati treća ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2022/2023. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.