Uposlenici škole


Nastavnici predmetne nastave

Nastavnice razredne
nastave

Pomoćno osoblje

Slavica Marković
B/H/S jezik i književnost
Elvisa Šunje Eldar Tucović
Domar
Dženita Salman
B/H/S jezik i književnost
Ajla Perteši Fadila Trogrančić
Servirka
Šeila Hasanović
B/H/S jezik i književnost
Amra Ćatović Mevlida Halilović
Higijeničarka
Nada Dedić
Matematika
Eldina Halimanović

Fatima Kapidžija
Higijeničarka

Dijana Atlić
Matematika
Ahmedina Kerić Senija Katana
Higijeničarka
Jasna Kopić
Matematika
Belma Muhović Sabina Musić
Higijeničarka
Sabina Terzić
Informatika
Sabina Kačar Hanifa Šesto
Higijeničarka
Ševket Lojo
Tehnički odgoj
Selma Bečić Šemsa Omerbašić
Higijeničarka
Namik Muradbegović
Tehnički odgoj
Aida Lapandić
Amila Islamović
Engleski jezik
Alma Smajović
Mizo Planić
Engleski jezik
Eldina Salkić
Emina Ramović
Engleski jezik
Minela Mujić
Selma Hadžimešić
Njemački jezik
Indira Tahmaz
Šejla Hurić
Historija
Dženaida Čengić
Geografija
Sabina Solak
Fizika
Azra Hrvo
Fizika
Aida Pandur
Hemija
Hamdo Radonja
Biologija
Bahra Zorlak
Biologija
Selma Ćatović
Biologija
Gordana Erak Bomoštar
Muzička kultura
Azra Ćulah
Likovna Kultura
Alem Kukić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Kemal Čemo
Islamska vjeronauka
Šemsa Ćuprija
Islamska vjeronauka
Dragan Tolić
Katolički vjeronauk
Amela Mahmutović
Kultura življenja