Uposlenici škole


Nastavnici predmetne nastave

Nastavnice razredne
nastave

Pomoćno osoblje

Slavica Marković
B/H/S jezik i književnost
Elvisa Šunje Eldar Tucović
Domar
Dženita Salman
B/H/S jezik i književnost
Ajla Perteši Fadila Trogrančić
Servirka
Šeila Hasanović
B/H/S jezik i književnost
Amra Ćatović Mevlida Halilović
Higijeničarka
Nada Dedić
Matematika
Eldina Halimanović

Fatima Kapidžija
Higijeničarka

Dijana Atlić
Matematika
Ahmedina Kerić Senija Katana
Higijeničarka
Samira Gojaković
Matematika
Belma Muhović Sabina Musić
Higijeničarka
Sabina Terzić
Informatika
Sabina Kačar Šemsa Omerbašić
Higijeničarka
Ševket Lojo
Tehnički odgoj
Selma Bečić

Namik Muradbegović
Tehnički odgoj
Belma Dilberović  
Amila Islamović
Engleski jezik
Alma Smajović  
Mizo Planić
Engleski jezik
Eldina Salkić  
Emina Ramović
Engleski jezik
Minela Mujić  
Selma Hadžimešić
Njemački jezik
Indira Tahmaz  
Šejla Hurić
Historija
   
Dženaida Čengić
Geografija
   
Sabina Solak
Fizika
   
Aida Pandur
Hemija
   
Sanja Muratović
Biologija
   
Hamdo Radonja
Biologija
   
Amela Mahmutović
Kultura življenja
   
Aida Taletović-Goletić
Biologija
   
Gordana Erak Bomoštar
Muzička kultura
   
Azra Ćulah
Likovna Kultura
   
Alem Kukić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
   
Kemal Čemo
Islamska vjeronauka
   
Hatidža Kahriman
Islamska vjeronauka
   
Ismeta Trepalovac
Društvo, kultura, religija
   
Irma Đonlić-Hasanović
Njemački jezik
   
Toni Putica
Tjelesni i zdravstveni odgoj