Uposlenici škole


Nastavnici predmetne nastave Nastavnici razredne nastave Tehničko osoblje
Marković Slavica,Salman Dženita,

Hasanović Šeila

Karačić-Bešić Lejla

BHS jezik i književnost

Smajović Alma

Bečić Selma

Mujić Minela

Tucović Eldar

domar

Gojaković Samira,

Dijana Atlić,

Huko Hukić,

Matematika

Tahmaz Indira

Šunje Elvisa

Salkić Eldina

Hodžić Ahmo,

Suljević Admir

čuvari

Islamović Amila,Ramović Emina,

Planić Mizo

Engleski jezik

Muminović-Ahmetović Samira
Ćatović AmraPerteši Ajla
Išerić Bahrija

servirka

Hadžimešić Selma,Đonlić-Hasanović Irma

Njemački jezik

Kerić Ahmedina

Kačar Sabina

Muhović Belma

Musić Sabina,

Katana Senija,

Suljević Aida,

Šesto Hanifa,

Hrvat Senada,

Mustafić Vildana

higijeničarke

Hurić ŠejlaHistorija/Povijest Smailhodžić Emina
Čengić DženaidaGeografija/Zemljopis
Terzić Sabina,Ćorić Mirza

Informatika

Čoko Almira,

Bajić-Bandić Merima

Tehnička kultura

Burić-Ligata MašaFizika
Alispahić Sabina

Hemija/Kemija

Kukić Alem,Suljić Izet

Smajović Adnan

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Škaljo AnesaBiologija
Ćulah AzraLikovna kultura/DKR
Đuhera FahiraMuzička/Glazbena kultura
Čemo Kemal,Horozović-Fazlić Behireta

Vjeronauka

Hasanić RazijaPriroda
Mahmutović Amela

Kultura življenja

Mašnić Selvira

Građansko obrazovanje

Bibliotekarka Jahić Ekrem

Sekretar Oručević Amra

Pedagog Musić Mediha

Socijalni radnik Muharem Aldijana

Psiholog Rustempašić Naida

Zamjenik direktora Kukić Alem

Direktor Radonja Hamdo