Uposlenici škole


Nastavnici predmetne nastave Nastavnici razredne nastave Tehničko osoblje
Marković Slavica,

Salman Dženita,

Hasnović Šeila

BHS jezik i književnost

Tahmaz Indira

Šunje Elvisa

Salkić Eldina

Tucović Eldar

domar

Atlić Dijana,

Gojaković Samira,

Huko Hukić,

Ćemo Meliha

Matematika

Halimanović Eldina

Ćatović Amra

Perteši Ajla

Hodžić Ahmo,

Suljević Admir

čuvari

Islamović Amila,

Ramović Emina,

Planić Mizo

Engleski jezik

Kerić Ahmedina

Kačar Sabina

Muhović Belma

Išerić Bahrija

servirka

Hadžimešić Selma,

Đonlić-Hasanović Irma

Njemački jezik

Smajović Alma

Bečić Selma

Dilberović Belma

Musić Sabina,

Katana Senija,

Kapidžić Fatima,

Čerkez Alma,

Subašić Nihada

higijeničarke

Hurić Šejla

Historija/Povijest

Mujić Minela
Čengić Dženaida

Geografija/Zemljopis

Terzić Sabina,

Čoko Almira

Informatika

Muradbegović Namik,

Čoko Almira

Tehnička kultura

Milidrag Suzana

Fizika

Muharem Aldijana

Hemija/Kemija

Kukić Alem,

Prašović Adnel

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Đakić Samira

Biologija

Ćulah Azra

Likovna kultura/DKR

Đuhera Fahira

Muzička/Glazbena kultura

Čemo Kemal,

Beganović Zinaida

Vjeronauka

Hasanić RazijaPriroda
Mahmutović Amela

Kultura življenja

Mašnić Selvira

Građansko obrazovanje

Bibliotekarka Olovčić Amra

Sekretar Pašić Hasija

Pedagog Musić Mediha

Zamjenik direktora Jahić Ekrem

Direktor Radonja Hamdo