16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u našoj školi


 

Moto ovogodišnje kampanje :“DJECA SU NAŠE OGLEDALO”

 

Učenici VII/2 razreda OŠ „Meša Selimović“, sa nastavnicom Dženaidom Čengić i u saradnji sa TPO fondacijom, nizom aktivnosti su obilježili kampanju 16 dana aktivizma.

Cilj: Informisanje učenika/ca o značaju obilježavanja 16 dana aktivizma, definisanje pojma spol i rod, razumijevanje razlike između spola i roda ali i ravnopravnosti spolova – jednakost između dječaka i djevojčica.

Radionica za učenike/ce: RODNI STEREOTIPI

Datum realizacije: 27.11.2018.godine

Aktivnost 1. KAMPANJA BIJELE TRAKICE – 16 DANA AKTIVIZMA

Aktivnost 2. RAZGOVOR O RODNOM STEREOTIPU

Aktivnost 3. PERFORMANS UČENIKA VII/2

Aktivnost 4. PISANJE POJMOVA KOJI SU KARAKTERISTIČNI ZA DJEČAKA/DJEVOJČICU

Aktivnost 5. ČITANJE ISPISANIH POJMOVA

Aktivnost 6. RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

voditeljica zamijeni slike na flipchartu

1.Ima li boja koje su samo za djevojčice i samo za dječake?

2.Ima li igra koje su samo za djevojčice i samo za dječake?

3.Ima li knjiga koje su samo za djevojčice i samo za dječake?

4. Ima li filmova koji su samo za djevojčice i samo za dječake?

5. Ima li stvari koje samo djevojčice ili samo dječaci skupljaju?

6. Ima li kućanskih poslova koje obavljaju samo djevojčice ili samo dječaci?

7.Ima li sportova koji su samo za djevojčice i samo za dječake?

 

STOP STEREOTIPIMA ŠTA SU MUŠKI ŠTA ŽENSKI POSLOVI, OBIČAJI, NAVIKE, IGRE, SPORTOVI…