Briga za lijep osmijeh najmlađih


4.11.2016.

U suradnji Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine i Stomatološke komore Republike Srpske, a uz saglasnost Ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, agencija BBDO je organizirala je kratko predavanje o oralnoj higijeni i pregled zubića u mobilnoj zubnoj ordinaciji, za učenike drugog, trećeg i petog razreda. Nakon pregleda, djeca su dobila poklon-paketiće koje su im obezbijedili Plidenta i Orbit .