Dokumenti


Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta MEŠA S 2024

01.04.2024.- KONAČNA_IZMJENE PLANA INTEGRITETA LISTE FAKTORA I UPRAVLJANJA RIZICIMA

Izmjene i dopune Pravilnika o radu 12.03.2024.

Izmjena Pravilnika o radu – 26.10.2022.

Pravilnik o radu Meša Selimović- 1.09.2022.

Interni akt o zaštiti na radu

Odluka izmjena plana JN 5.7.23.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sis.docx juni 23

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji

Odluka o zabrani pušenja

Odluka o dodatku na platu 2023

Plan evakuacije radnika i učenika 

Pravilnik o radu produženog boravka

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o zaštiti od požara

Izmjene-Dopune-Plan-integriteta-JU-OS-Mesa-Selimovic-Sarajevo-

Plan-integriteta-JU-OS-Mesa-Selimovic-Sarajevo

Pravilnik-o-internom-prijavljivanju-korupcije

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Meša Selimović 2022

Zakon o osnovnom obrazovanju

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnik i srednjih škola Kantona Sarajevo

Pravilnik o realizaciji izleta, ekskurzija…

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija…

Pravilnik o inkluziji

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o polaganju eksterne mature