Druga online sedmica


Obavještavamo učenike od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 27.11.-1.12.2023. godine, realizovati druga ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2023/2024. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Satnica časova data je u prilogu.