Eksterna matura: KATALOG PITANJA MATEMATIKA


U proteklom periodu, na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.
Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.

Katalog pitanja za eksternu maturu za predmet Matematika možete preuzeti  ovdje .