Firma Foto Art d.o.o donirao tablet računare


U vremenu pandemije pojedinci, ali i firme, pokazuju svoju socijalnu angažiranost i izuzetnu humanost. Tako je i Foto Art d.o.o. Sarajevo odlučio donirati 6 tablet računara za učenike naše škole iz SOS Dječijeg sela Mojmilo, uz koordinaciju sa nastavnicom Amilom Islamović.
Zahvaljujemo se firmi Foto Art d.o.o. Sarajevo na vrijednoj donaciji, koja će našim učenicima olakšati školovanje u ovim vanrednim okolnostima.