Javni poziv za upis djece u I razred


I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2. do 29.2.2024. godine. U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave
za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge, mogu se prijaviti u augustu.

Poziv za upis djece u prvi razred osnvne škole za školsku 2024.2025. godinu


II – U prvi razred školske 2024/2025. godine će se upisati djeca koja će do 01.03.2024. godine imati navršenih 5 i po
godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi
razred, i ako je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.


III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Meša Selimović“ Sarajevo  obuhvata sljedeće ulice mjesnih zajednica Alipašino polje A i C faza i mjesne zajednice Švrakino selo II – Geteova – dio ulice, Trg nezavisnosti, Bosanska – dio ulice, Ive Andrića, Bajrama Zenunija – dio ulice, Trg solidarnosti, Olimpijska – dio ulice, Safeta Hadžića – dio ulice, Višegradska – dio ulice, Sulejmana Pačariza hodže – dio ulice, Hasiba Brankovića – dio ulice, Ferida Srnje – dio ulice, Vejsila Čurčića – dio ulice i Rasima Turkušića – dio ulice.
U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18, 9/22, 20/22 i 23/23).
IV – Za upis djece u prvi razred školske 2024/2025. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2024/2025. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole upis.prvacica.ms@gmail.com  ili putem pošte na adresu Geteova 16, Sarajevo.


V- Roditelj kod prijavljivanja djeteta za upis u školu dostavlja:
            1.  Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
            2.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
            3.  Uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program za djecu u godini  pred polazak u školu, kojeg izdaje                       predškolska ustanova;
            4.  CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.


Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 534 113 ili e-mail upis.prvacica.ms@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Prijavni obrazac