Javni poziv za upis djece u prvi razred


Upis djece u prvi razred vršit će se u mjesecu AVGUSTU, u terminu od 1.08. do 31.08.2023. godine. Sve potrebne uslove kao i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u sljedećem dokumentu Javni poziv za upis djece u prvi razred – II upisni rok

U predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu pred polazak u školu), roditelj/staratelj djeteta može preuzeti sljedeće dokumente:

  1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu.
  2. Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

 

Ostala dokumentacija:

  1. lzvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija):
  2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoca ( u Domu zdravlia gdje dijete ima otvoren karton),
  3. CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom područiju.

Navedenu dokumentaciju roditelji/staratelji dostavljaju skeniranu ili fotografisanu na e-mail upis.prvacica.ms@gmail.com
Roditelji/staratelji koji ne koriste e-mail, navedenu dokumentaciju mogu dosaviti lično u prostorije škole od 7.08. do 31.08. u terminu od 10,00 do 13,00 sati (u ulici Geteova 16, Sarajevo).