KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU Covid-19


Na osnovu Naredbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona, direktor škole donosi Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19, koji možete pogledati ovdje.