LJUDI SU SREDNJEG RODA


Vrijedne profesorice sarajevskih škola u kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja

U međunarodnoj Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja je počela 25. novembra, učestvuju i učenici/učenice i profesori/profesorice deset osnovnih i srednjih sarajevskih škola u saradnji sa TPO Fondacijom. Riječ je o kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja koja se obilježava u preko 160 zemalja svijeta, počinje 25.11. a završava Danom ljudskih prava 10.12.

Moto pod kojim se odvijaju ovogodišnje aktivnosti TPO Fondacije sa partnerima u osnovnim i srednjim školama je „Djeca su naše ogledalo“ a rezultat aktivnosti u Kantonu Sarajevo je pokazao da su učenici i učenice sami zaključili da je biti čovjek najvažniji identitet. To je jedna od poruka koju su nam svima poslala učenici iz Željezničkog školskog centra sa svojom pedagogicom Berminkom Hrelja Bećirspahić. Onaj ko je istinsko ljudsko biće ne može činiti nasilje prema ženama djeci, a ako to čini onda je kukavica i nije nikakav ”frajer”. Ovo je posebno važno čuti od momaka i djevojaka koji pohađaju strukovnu školu za koju se neopravdano misli da u odnosu na druge škole ima više problema sa nasiljem. To je naravno jedan od mitova, kao što je i mit da samo siromašni i manje obrazovani čine nasilje u porodici.

Cilj kampanje 16 dana aktivizma je prenijeti poruke nenasilja ali i netolerancije prema svim oblicima nasilja, uključujući i nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje. Trokut partnerstva kojeg čine školska zajednica, roditelji i djeca, je ključni u preveniranju i reduciranju svih oblika nasilja te je potrebno da se na različite načine odnos između škole, roditelja i djece uzajamno jača. Na tome TPO Fondacija radi kroz projekat Vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilje u tri bh. kantona već nekoliko godina. Škole jesu ključna  mjesta sekundarne socijalizacije i važno je da nastavnici, učenici i roditelji rade zajedno kako bi mijenjali atmosferu nepovjerenja i napetosti koja raste ako se ne razgovara, ne sarađuje i ne djeluje preventivno na suzbijanju nasilja.

Zašto je bitno stalno podsjećati na nasilje? Prije svega jer je nasilje prisutno svuda oko nas i jer je do te mjere “normalizirano” da generacije odrastaju s porukama da je nasilje prihvatljiv način komuniciranja, da se nasilje opravdana i tolerira. Patrijarhalno, post-ratno traumatizirano i osiromašeno društvo do te mjere internalizira nasilje kao normalno ljudsko ponašanje pa je stoga teško iskorijeniti ga i ubijediti građane i građanke da se angažiraju protiv nasilja. Nasilje nije rješenje, stoga TPO Fondacije kroz različite aktivnosti poziva sve ljude da ustanu protiv nasilja i pomognu svojim zajednicama kroz mirovne aktivnosti, obrazovne programe i promociju dobra. Poseban fokus je školskom okruženju jer škola nije samo obrazovna institucija već i mjesto socijalizacije i to u vrlo osjetljivom periodu odrastanja. Za djecu je stoga ključno da nauče da nasilje nije put i nije rješenje a za roditelje i nastavnike da osvijeste da su Djeca doista naše odgledalo. Sve što roditelji i nastavnici i svjesno i nesvjesno  čine njihova djeca usvajaju i ponavljaju iste obrasce ponašanja i često i oni postaju nasilni bilo verbalno ili fizički ako su to vidjeli u porodičnom i školskom okruženju.

Zbog toga je važno promovirati ono što i ove godine vrijedne sarajevske profesorice i profesori uradili u svojim školama na podizanju svijesti o ključnim temama roda i rodno zasnovanog nasilje, ali i načina kako se boriti protiv toga. Svoje ogledalo nastoje polirati tako da vlastitim primjerom pokazuju učenicima da je ključno biti ljudsko biće i da nasilje ne donosi mir i zadovoljstvo nikome.

Hvala saradnicama i saradnicima: Željezničkom školskom centru (Berminka Hrelja Bećirspahić), Srednjoj školi primjenjenih umjetnosti (Selvira Mašnić), Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn (Almi Ahmethodžić), Prvoj bošnjačkoj gimnaziji (Remzija Hurić-Bećirević), Drugoj gimnaziji (Elmana Cerić), Trećoj gimnaziji (Sedžida Hadžić), Gimnaziji Dobrinja (Semir Salihović i Adna Kahriman), i u osnovnim školama Fatima Gunić (Anđa Vuković) te Meša Selimović (Dženaida Čengić).

Više o aktivnostima 16 dana aktivizma možete vidjeti na: www.tpo.ba

Tim TPO Fondacije