Mešovizija 2023.


Pozivamo učenike i učenice naše škole da se prijave na talent show “Mešovizija 2023.” Na takmičenje se mogu prijaviti svi učenici od I do IX razreda.

Svi učenici koji žele predstaviti svoj talenat (pjevanje, sviranje, recitiranje, slikanje, plesanje, gluma…) trebaju prijaviti svoje učešće učiteljici ili razrednom starješini do 25.03.2023. godine.